Aileler, danışmanlık programına karar verdikten sonra ücreti ilgili banka hesap numaralarına yapar. Ücret ödemesi gerçekleştirildikten sonra danışmanlık hizmeti başlamış sayılır.

Aileler, anlaşmaya varılan ve ücreti ödenen danışmanlık hizmetini uyku planı gönderilmeden önce kendi istekleri ile sonlandırma kararı alır ise ücret iadesi yapılır. Plan aileye gönderildikten sonra danışmanlık hizmetinden herhangi bir nedenden dolayı vazgeçildiği taktirde ücret iadesi yapılmaz.

Sağlık problemi nedeniyle satın alınan ancak kesintiye uğrayan uyku eğitimi programı sağlık sorunu ortadan kalkana kadar ertelenebilir. Ailelerin bu hakkı saklı tutulur. Böyle bir durumda ücret iadesi yapılmaz.

Danışman, verdiği hizmette faydalı olamayacağı kanaatine varır ise danışmanlık hizmetini sonlandırma iradesine sahiptir. Bu durumda danışmanlık hizmeti için verilen süre göz önünde bulundurularak danışana bakiye ücret iadesi yapılır.